Sówki

mgr Anna Barcikowska
wychowawca
mgr Patrycja Balcer
wychowawca
Weronika Zalewska
pomoc nauczyciela
Grupa sześciolatków

Dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola, są pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne, zarówno  podczas zabaw,  jak i zajęć. Wychowankowie bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe, organizowane  w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Starają się być samodzielne i koleżeńskie.  Z chęcią uczą się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo też lubią zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne  w kącikach zainteresowań. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z dziecięcych twarzy.  Edukacja łączy się z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności. Po dniu wypełnionym wrażeniami, zawsze jest również czas na relaks. Dzieci najczęściej odpoczywają przy bajkach czytanych przez panie nauczycielki, bądź mile widzianych rodziców. Słuchają również  muzyki relaksacyjnej lub bajek odtwarzanych z nośników zewnętrznych.

Zajęcia Nauczyciel Dzień
Kodowanie Anna Barcikowska Czw
J. Hiszpański Magdalena Zmarzła Śr
Sensoplastyka Patrycja Balcer Śr
Kółko taneczne Maja Prokopowicz Pn, Czw
Kuchcikowo Katarzyna Janowiak Pn, Czw, Pt
J. Angielski Magdalena Kuligowska Pn, Wt
Zajęcia sportowe Marcin Narloch Śr
Robotyka RoboProject Pn
Taniec współczesny Marta Tomaszewska Pt
Logopedia Ewelina Stachowicz Pt
Przygoda ze sztuką Joanna Perszon Wt