Logopedia

Zajęcia logopedyczne

Charakterystyka zajęć:

Terapia logopedyczna obejmuje swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie).

Do zadań terapii logopedycznej należą:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia usprawniające pracę narządów artykulacyjnych,
 • masaż aparatu artykulacyjnego,
 • ćwiczenia fonacyjne,
 • prawidłowe wywołanie brakujących lub zaburzonych głosek,
 • wypracowanie gotowości do podejmowania spontanicznej komunikacji werbalnej i pozawerbalnej z otoczeniem,
 • usprawnianie mowy czynnej i biernej.
05-img
logopedia

Główne cele:

 • usuwanie zaburzeń mowy,
 • przywracanie mowy w przypadku jej utraty,
 • nauczanie mowy, która się nie wykształciła,
 • wyrównywanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej,
 • likwidacja przyczyn i skutków pierwotnych oraz skutków wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne,
 • jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • dziecko udoskonali wymowę poprzez prawidłową realizację brakujących lub zaburzonych głosek,
 • dziecko rozwinie mowę dialogową i opowieściową,
 • dziecko usprawni pracę narządów artykulacyjnych,
 • dziecko pogłębi oddech, wydłuży fazę wydechową,
 • dziecko wypracuje gotowość do podejmowania spontanicznej komunikacji z otoczeniem.