Kodowanie

Kodowanie nie tylko na dywanie

Charakterystyka zajęć:

Kodowanie w przedszkolu można zaczynać od prostych zabaw bez używania komputera. Nie różni się zasadniczo od budowania z klocków. Z powodzeniem uczyliśmy się tej sztuki, układając na kolorowej macie kartoniki z obrazkami. W ten sposób dzieci uczą się nowych kompetencji, poznając przy okazji nowe pojęcia i zwroty. Taka forma nauki poprzez zabawę doskonale przygotowuje dzieci do stawiania pierwszych kroków w programowaniu. Czas, który dzieci spędzają w przedszkolu, pozwala im polubić kodowanie, traktować zabawy z nim jako naturalną część edukacji i wychowania. Dla efektywnej realizacji procesu wychowawczego bardzo ważną cechę zabaw z elementami kodowania stanowi fakt, że trudności, które mogą pojawić się w ich trakcie, są przez dzieci traktowane raczej jako wyzwania, a nie jako problemy czy bariery

03
baby-1093759_640

Główne cele:

 • rozwój spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia
 • rozwój manualny oraz wzrokowo- ruchowy zwłaszcza motoryka mała
 • kształtowanie umiejętności społecznych i kompetencji miękkich ( współpraca w parach, w
  grupie)
 • trening pamięci
 • odczuwanie radości i zadowolenia z pokonywania trudności;
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
 • rozbudzanie inwencji twórczej i kreatywności .
 • odczytywanie, rozumienie symboli i znaków.

   

 • Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

  • zabawy z kodowaniem są pełne radości: otwierają umysły, rozwijają umiejętności logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania,
  • kształcą wyobraźnię i kreatywność dzieci,
  • zachęcają dzieci do działań grupowych, dzięki czemu już kilkulatkowie rozwijają się społecznie.