Kółko taneczne

Kółko taneczne

Charakterystyka zajęć:

Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter.
Taniec jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężeniem. Umożliwia ponadto regenerację sił fizycznych, psychicznych i ruchowych.
Wspólnym celem zabaw przy muzyce jest rozwijanie w dzieciach poczucia kolektywizmu oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności. Dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka.
Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, aktywność i samodzielność.
Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, uczy przestrzegać ładu i porządku.
Taka identyfikacja ruchu dziecka z emocją wynikającą z percepcji muzyki wpływa na rozwój postawy twórczej, kształci samodzielność myślenia, daje możliwość indywidualnej wypowiedzi, a podporządkowanie działań muzyce uczy samokontroli i samoopanowania.

disney-g925121c37_1280
ballerina-g228d914de_1280

Przewidywane osiągnięcia dziecka

  Dziecko:

 • rozumie piękno i harmonię utworów muzycznych
 • reaguje na przerwę w muzyce
 • reaguje na zmiany tempa
 • wykazuje prawidłową reakcję słuchowo –ruchową
 • swobodnie porusza się w różnych kierunkach
 • rozróżnia kierunki w przestrzeni
 • posiada umiejętność podporządkowania się dyscyplinie rytmicznej tańca
 • rytmicznie chodzi
 • ma wykształconą prawidłową postawę
 • posiada umiejętność odbicia się w różnych rodzajach skoków
 • swobodnie operuje ruchami rąk
 • odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec