O nas

Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż mi, a zapamiętam,
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem

(Konfucjusz)

Z miłości do dzieci

Naszym celem jest wszechstronny rozwój Państwa dziecka, by żyjąc w zgodzie z fundamentalnymi wartościami jakimi są miłość, dobro, wolność prawda, piękno, brało odpowiedzialność za siebie i innych. Pragniemy rozwijać talenty każdego dziecka, aby umiejętnie dzieliło się nimi z otaczającym go światem. Wizja naszego przedszkola oparta jest na mocnym fundamencie zasad neurodydaktyki.

Celem neurodydaktyki jest zbudowanie nowego modelu nauczania i uczenia się, który w oparciu o naturalne zdolności mózgu, pozwoli stworzyć optymalne warunki do jego rozwoju. Nie będzie to możliwe bez wiedzy o tym, co steruje naszą uwagą, co powoduje, że mózg ulega pobudzeniu, a co go wyłącza. Nauczyciele powinni wiedzieć, co aktywizuje sieci neuronalne, a tym samym inicjuje proces uczenia się. Wierzymy, że na takiej podstawie możemy budować przedszkole, w którym dziecko nie tylko zdobywa wiedzę, rozwija umiejętności, zdolności ale gdzie jest kształtowany jego charakter, empatia i wrażliwość.

Chcemy, aby Twoje dziecko:

  • rozwinęło samodzielność i wiarę we własne siły,
  • wypracowało zamiłowanie do zdobywania wiedzy, poszukiwania i eksperymentowania
  • wypracowało postawę decydowania o swojej aktywności,
  • nabyło postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
  • było zainteresowane rzeczywistością i otaczającym je światem,
  • miało poczucie własnej wartości,
  • było kreatywne, pracowite i skoncentrowane na działaniu,
  • miało ukształtowaną postawę proekologiczną i tolerancji