Język Angielski

Język angielski

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i mają na celu zaznajomienie dziecka w formie zabawy z językiem angielskim. Dzieci uczą się słówek i zwrotów poprzez piosenki, wierszyki, liczne gry językowe i ćwiczenia aktywizujące ciało i zmysły dziecka. W trakcie zajęć przedszkolakom towarzyszy pacynka oraz wiele pomocy dydaktycznych takich jak obrazki i realia, które odpowiadają zainteresowaniom dziecka i jego potrzebom emocjonalnym.

 

 

 

learn-2412781_960_720
Top view of seven kids holding English flag in the middle of their circle, isolated on white background

Główne cele:

  • rozwój zdolności językowych dziecka,
  • rozbudzanie i umacnianie wiary we własne możliwości,
  • zachęcenie i zainteresowanie dziecka nauką języków obcych,
  • Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

  • dziecko łatwo i naturalnie przyswoi język obcy dzięki chęci i zdolności do naśladowania,
  • pobudzenie wyobraźni i doznań estetycznych.
  • dziecko zapozna się ze świętami i zwyczajami krajów anglojęzycznych,
  • dziecko wykona liczne prace plastyczno-językowe,
  • dziecko poczuje radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami.