Język hiszpański

Język hiszpański

Cele zajęć:

 • rozwijać u dzieci przede wszystkim chęć do nauki języków obcych,
 • rozwijać u dzieci umiejętność rozumienia ze słuchu i zachęcać do spontanicznego komunikowania się w języku hiszpańskim,
 • zapewnić dzieciom możliwość poznania i ćwiczenia właściwej wymowy
  w języku hiszpańskim,
indeks
spain-379535_640

Metodyka nauczania języka hiszpańskiego jako obcego jest bardzo zbliżona do metodyki nauczania języka angielskiego. Przyjazna, kameralna atmosfera zajęć oraz indywidualne podejście do każdego dziecka sprawiają, że przedszkolaki w naturalny i niewymuszony sposób przyswajają język. Efektywną naukę umożliwia wykorzystanie pomocy multimedialnych, gier, zabaw ruchowych, rymowanek oraz piosenek.

Korzyści dla dzieci z uczestnictwa w zajęciach:

 • dziecko łatwo i naturalnie przyswoi język obcy dzięki chęci i zdolności do naśladowania,
 • pobudzenie wyobraźni i doznań estetycznych.
 • dziecko zapozna się ze świętami i zwyczajami tradycji hiszpańskiej,
 • dziecko wykona liczne prace plastyczno-językowe,
 • dziecko poczuje radość ze wspólnej zabawy z rówieśnikami.

  ,