Eksperymenty i doświadczenia chemiczne

Laboratorium małego badacza

Charakterystyka zajęć:

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi odkrywcami i badaczami. Uczą się przez działanie. Działania badawcze są kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę, uruchomiają wyobraźnię, koncentrację uwagi, spostrzegawczość, wytrwałość, mogą pokonywać przeszkody i próbować różnych możliwości. Wykonywane eksperymenty zachęcają do myślenia, porównywania, opowiadania. Z wykonywanych doświadczeń dzieci czerpią wiele radości, jest to wspaniała zabawa dla nich.

chemistry-5632654_640
still-life-838387_640

Główne cele:

 • tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku rozwijanie twórczej postawy.
 • samodzielne podejmowanie działań, prowadzenie obserwacji i eksperymentów
  oraz wyciąganie wniosków,

 • rozbudzanie motywacji do podejmowania i rozwiązywania innych, trudniejszych zadań,
 • podnoszenie poziomu i poszerzanie zakresu zdobywanej wiedzy i zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawczej dziecka,
 • wyposażenie dziecka w wiedzę i umiejętności pozwalające mu zrozumieć zachodzące procesy,
 • doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

 • dziecko samodzielnie zdobywa nowe doświadczenia. Działając myśli, poznaje zjawiska, ich cechy, właściwości, a także różnego rodzaju zależności przyczynowo – skutkowe między badanymi zjawiskami.,
 • zabawy badawcze dostarczają dziecku niezliczonej ilości nowych przeżyć związanych z odkrywaniem właściwości rzeczy i zjawisk,
 • podczas eksperymentowania wiele radości dzieciom daje sam proces odkrywania,
 • dzięki takim zabawom dziecko doskonali swoją orientację w świecie, rozwija myślenie przyczynowo – skutkowe, odbiera nowe wrażenia estetyczne, doznaje satysfakcji, zaspokaja podstawowe uczucia związane z realizacją potrzeby działania.
 • zabawy badawcze uatrakcyjniają proces dydaktyczno – wychowawczy
  oraz pobudzają dzieci do twórczego działania i myślenia.

 • dziecko szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego tak się dzieje?
  .