Dogoterapia

Zajęcia z kynoterapii

Charakterystyka zajęć:

Dzieci nie tylko uczą się kontaktować ze zwierzęciem, ale przełamują lęki, nabierają pewności siebie, stają się bardziej otwarte. Pies staje się przyjacielem dziecka, zdolnym do wywołania spontanicznego uśmiechu. Obecność psa na zajęciach stanowi doskonałą motywację do podejmowania działań, daje dużo radości i poczucia bezpieczeństwa. Dlaczego? Ponieważ pies akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie ocenia i nie osądza, kocha nas za to, że jesteśmy bez względu na nasze sukcesy i porażki.

child-2779605__340
puppy-2197314_960_720

Główne cele:

 • budowanie prawidłowej relacji z psem i nauka zasad bezpiecznego postępowania z psami,
 • edukacja z zakresu kynologii,
 • nauka wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa np. karmienie, szczotkowanie, wycieranie łap oraz troska o higienę własną, np. mycie rąk…
 • kształtowanie umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem z psem,
 • wyzwalanie spontanicznej aktywność dziecka w zabawie z psem,
 • budowanie pozytywnej motywacji do nauki i rehabilitacji,
 • budowanie więzi emocjonalnej u dzieci, które mają w tym trudności,
 • budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawczości,
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie mowy, wzbogacanie zasobu słów i pojęć,
 • stymulowanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku
 • kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • ćwiczenie koncentracji uwagi,
 • ćwiczenia relaksacyjne.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w zajęciach:

Dogoterapia pomaga w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Dzięki dogoterapii dzieci uczą się respektowania potrzeb zwierząt. Poznają zasady bezpiecznego zachowywania się w obecności psów. Zajęcia z udziałem psa motywują dzieci do działania. Zajęcia z udziałem psa wspomagają sprawność fizyczną, psychiczną młodego człowieka, a także komunikację i to zarówno werbalną, jak i niewerbalną oraz stanowią podstawę do rozwijania relacji interpersonalnych. Co więcej, dla większości dzieci kontakt z psem jest źródłem przyjemności.